GOTS

Het GOTS-label is een internationaal label voor biologisch textiel. Het garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt.

GOTS is voornamelijk een milieulabel. Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. Daarnaast legt GOTS de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer.

GOTS is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label kijkt enkel naar de arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking, niet bij de katoenteelt.

De sociale criteria voor textielverwerking, gebaseerd op de ILO-Conventies, omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.

Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.

zie voor meer informatie:

https://www.global-standard.org/

 

OEKO-TEX

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

Hoewel het label dus gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid.

Er wordt gewerkt met 4 productclassificaties op basis van het beoogd gebruik. Hoe dichter het product met de huid in contact komt en hoe gevoeliger de huid, des te strenger de eisen.

Voor meer informatie:

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex